Veilig en gecertificeerd werken

Voor elkaar zorgen, op mogelijke gevaren attenderen en keer op keer het bewustzijn van veilig werken initiëren. Veiligheid kent bij ons geen tijd! Dit moet altijd in acht worden genomen en speelt een belangrijke rol binnen de bedrijfsvoering. Onze VCA*-certificering helpt ons bij het maken van beleid op het gebied van veiligheid en geeft samen met onze ISO 9001- en CKB-certificering structuur, houvast en zekerheid. We zorgen voor onze medewerkers door veilig werken te allen tijde te ondersteunen en stimuleren. Dit gaat verder dan bijvoorbeeld het houden van werkplekinspecties, het verzorgen van toolbox meetings en het faciliteren van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen.

   .