Civiele techniek

Bij de aanleg van een nieuw netwerk of uitbreiding van bestaand netwerk, kunnen civieltechnische werkzaamheden uitmaken van een project.

Voor het aanleggen van nieuwe kabels en leidingen moeten soms gaten en/ of sleuven worden gegraven. Met ons machinepark verzorgen onze machinisten en grondwerkers deze graafwerkzaamheden. Veiligheid staat voorop en gaten en sleuven worden met zorg weer gedicht. Eventuele bestrating wordt hersteld.

Het kan voorkomen dat open graafwerkzaamheden niet mogelijk zijn door bijvoorbeeld bebouwing, bomen of een (asfalt)weg. In deze gevallen kan een raket persing de oplossing zijn. Pneumatisch doorpersen wordt uitgevoerd met behulp van een zogenaamde bodempersluchtraket.

Soms is een locatie niet geschikt om sleuven te graven voor het leggen van kabels en leidingen en het tracé te lang voor een pneumatische persing. In dat geval maken we gebruik van een gestuurde boring.